"Un País sense cinema documental és com una família sense àlbum de fotografies", Patricio Guzmán, director de La Batalla de Xile

PPCV i Compromís: dues formes d’entendre la política

La política passa per ser l’art del servei públic. És per això que a aquell que entra en política se li pressuposa un afany...


El Bloc, pal de paller de Compromís

La Coalició Compromís està composada per tres partits, el principal dels quals és, per nombre de militants i per trajectòria històrica, el Bloc Nacionalista...


Camps i Barberá, corruptes o virreis provincials?

El corrupte per excel·lència era Eduardo Zaplana. Així ho va palesar la famosa conversa amb Salvador Palop en 1990, quan tot just començava una...@albert_monton al Twitter

Contacte
Correu electrònic:
monton.albert@gmail.com

Contacta per Facebook:
logo FB contactes

Segueix-me al Twitter:
logo_twitter2 copia

Connecta per Linkedin:
logo linked in 2