"Un País sense cinema documental és com una família sense àlbum de fotografies", Patricio Guzmán, director de La Batalla de Xile

Bulevard dels francesos

Minisèrie per a TV basada en l’obra de Ferran Torrent. Es tracta d’un projecte amb guió enllestit.


bulevard dels francesos507@albert_monton al Twitter

Contacte
Correu electrònic:
monton.albert@gmail.com

Contacta per Facebook:
logo FB contactes

Segueix-me al Twitter:
logo_twitter2 copia

Connecta per Linkedin:
logo linked in 2